Vloertoepassingen

uw vloer onze zorg

Traditionele werkvloeren in bedrijven, hallen en magazijnen bestaan uit in het werk gestorte monolitisch afgewerkte betonvloeren. Vloeren op basis van cement. Het nadeel van deze vloeren ; zij absorberen vloeistoffen, kunnen daardoor glas en vervuild raken. Geven na verloop van tijd steeds meer stof af en zijn aan krimpscheurvorming onderhevig. Belangrijk is dus in elke branche naar een passende overlaging te zoeken voor en zorgeloze toekomst.

Kunststof vloeren en overlagingen zijn er in vele soorten en maten. Zo zijn ze uitermate geschikt en toepasbaar als industriele en projectmatige vloeren. Iedere branche kent natuurlijk zijn specifieke eisen die gesteld worden aan een vloer, vandaar dat een advies altijd op maat geleverd word.

Industrievloeren

De industrie branche kent vele onderdelen. Van magazijn, tot productiehallen. Van de petrochemische industrie tot metaal- en kunststofbewerkingsbedrijven. Kortom ook in de Industrie is er veel te doen op het gebied van vloeren.

Bedrijfsvloeren

Vloeren vormden in het verleden vaak een sluitpost in een bouwbegroting en deze keuzes zijn dan ook een grote basis voor veel vloerproblemen die zich tegenwoordig manifesteren. Vaak werden onder de universele gedachten die er leven over beton of kunststoffen, veel vloeren gestandaardiseerd uitgevoerd zonder te kijken naar de specifieke belastingen ( mechanisch, chemisch, thermisch of andere

Nieuwbouw/Stabu

De vloeren die hier besproken en aangeboden worden in zowel nieuwbouw als renovatie of upgrading,  worden beschreven in de veel voorkomende Stabu bestekken onder paragraaf 42( dekvloeren en vloersystemen) U kunt in deze kiezen voor een alternatief op het vloertype genoemd in dit bestek maar u heeft tevens de mogelijkheid een afwijkend design te kiezen

Winkel & Showroom

De Retail branche. Sinds een jaar of 6 heeft ook deze branche de kunststof vloeren uitgevonden en is het onze snelst groeiende tak van sport in de kunststof vloer afwerkingen. Vloeren bij de Retail zijn ideaal omdat deze slijtvast zijn en onderhoudsvriendelijk. Natuurlijk kent deze branche verschillende onderdelen en zijn de wensen dan ook uiteenlopend. lees meer over

Openbare gebouwen

Openbare gebouwen en kantoren Deze categorie is natuurlijk enorm breed en is niet te sturen richting een bepaalde eis of norm. Vaak betreft het plaatsen waar veel mensen vertoeven en waar de belasting van de vloer toch wel een rol speelt. Denk aan bibliotheken, scholen, bioscopen, winkelcentra en musea..

Autogarage/Dealer

Automotive branche moet u denken aan, nieuwe en tweedehands auto- en motor showrooms, werkplaatsen en onderhoud instanties. Maar ook de wasstraten en parkeergelegenheden moeten voorzien worden van sterke vloeren welke zorgen voor een nette uitstraling, antislip voor de veiligheid en systemen welke de bodem beschermen tegen schadelijke stoffen.

Wilt u meer weten? Mail ons dan

7 + 14 =

Schade betonvloer

Betonvloeren worden jarenlang belast door productieprocessen, intern transport en ondergaan dagelijks mechanische en chemische belastingen. De vloeren zijn onderhevig aan slijtage en kunnen na jaren toch enige punten van aandacht gaan vragen. Er ontstaat scheurvorming, de toplaag raakt versleten waardoor de vloer vloeistof absorbeert of stoffig word. Dilataties en overgangen raken beschadigd en er ontstaan gaten in de betonvloer.

Parkeerdek Garage

Parkeerdek vloeren en garagevloeren hebben het zwaar te voorduren. Los van de hoge mechanische belastingen door bv wrijving van autobanden en het gewicht van voertuigen, heeft een parkeerdek en garagevloer ook te maken met chemische belastingen. In parkeergarages worden veel vloerproblemen aangetroffen variërend van gaten, scheuren, kapotte naden of dilataties tot loslatende of door regen, vorst en dooizouten aangetaste kunststoflagen.

Galerij & balkon

Flats, appartementen, en woonvoorzieningen boven winkelcentra, vinden we in Nederland heel normaal. Bij deze soort van bebouwing vormen de galerijen de toegang tot ieder eigen woonstekje. Vaak door prefab elementen, vervuilen de vloeren en trappen heel snel en worden glad. 

Agrarische Sector

Een agrarische vloer is een vloer waar men op moet kunnen rekenen. Veiligheid voor personeel en vee, onderhoudsvriendelijk ivm het vele schoonmaken en de grove vervuiling, hygiënisch omdat het ook vaak voedingmiddelen betreft en slijtvast omdat de agrarische vloer extreem belast word, zowel mechanisch als chemisch. FSC bv  legt vele melkstal vloeren, biggen opvanghokken, varkens-, pluimvee- en runderverblijven.

Voedings sector

Omdat in deze food industrie alles draait om de innerlijke mens zijn de wetten en regels in deze branche streng en hygiënisch, zodat er geen risico gelopen kan worden met de gezondheid van de mens. Zo ook zijn er strakke richtlijnen ten aanzien van de vloer. Belangrijk in deze branche is de veiligheid van eigen mensen en de hygiëne. De regels voor de Voedselmiddelenindustrie zijn vast gelegd in de HACCP-norm.