Wij bieden de oplossing

Er zijn enorm veel verschillende vloerproblemen.

  • Zij hebben echter een aantal aspecten gemeen:ze kunnen zorgen voor stagnatie, ARBO onvriendelijke situaties en/of werkomstandigheden.
  • zij kunnen zorgen voor schade aan de geproduceerde goederen en/of aan interne transportmiddelen.
  • zij kunnen zorgen dat een bedrijf niet meer voldoet aan voor een bedrijf geldende voorschriften. Een voorbeeld hiervan is de HACCP norm in de voedingsindustrie.

Scheuren, gaten, verzakte, ongelijke vloeren door chemie of olie verontreinigde of aangetaste vloeren, verregende of door brand aangetaste vloeren.

Zoals genoemd voor een probleem zijn er in veel gevallen meerdere oplossingen. Doordat Floor Styling Concepts BV met een breed productengamma werkt, zowel cement- als kunstharsgebonden, kan er objectief naar een probleem gekeken worden voor wat betreft de te kiezen oplossingen waarbij rekening gehouden wordt met diverse aspecten

  • aard van het probleem en het ontstaan er van
  • aan welke belastingen is de vloer onderhevig
  • hoe lang is een vloer ter beschikking om te herstellen
  • binnen welke budgetten wordt er gedacht

In de combinatie van antwoorden en de producten kunnen dan meerdere oplossingen worden voorgesteld zodat het beste antwoord op Uw probleem en voorwaarden kan gegeven worden.

Totaal in vloeren

Floor Styling Concepts BV (FSC) is uw totaalpartner voor alle vloeren en alle voorkomende vloerproblemen. Vanaf woning- en utiliteitsbouw tot aan extreem mechanisch, chemisch of thermisch belastbare vloeren heeft u in ons een professionele en betrouwbare partner.

Wij geven antwoorden op uw vragen ongeacht het probleem en ongeacht de grootte van het oppervlak. Tevens geven wij u de mogelijkheid onze oplossing in praktijk te testen voordat u overgaat tot het saneren van het totale oppervlak. Preventief de “gezondheid” van uw vloeren laten monitoren en zo tijdig actie ondernemen zodat een klein probleem ook klein zal blijven Heeft u vloer problemen, behoefte aan renovatie van vloeren, vloer sanering, vloer reiniging of vloeren in nieuwbouw? Floor Styling Concepts (FSC) biedt alle antwoorden en oplossingen.

Ervaren is overtuigen

Tevens geven wij u de mogelijkheid onze oplossing in praktijk te testen indien de mogelijkheid aanwezig is. Door een testvlak aan te leggen en dit gedurende enige tijd te testen. Zo kunt u vaststellen of het gekozen alternatief aan uw verwachtingen en eisen voldoet