Dilatatie, vloerovergang en scheuren in vloeren noemen we allen in hetzelfde artikel omdat ze onvermijdelijk met elkaar verbonden zijn.  De dilatatie en zo ook de vloerovergang in een oppervlak zijn noodzakelijk voor het opvangen van de werking van een vloer, anders gaat deze scheuren. Vloeren worden vaak zwevend gelegd, of vrij van de constructieve delen van een gebouw. Daarom is het  van essentieel belang dat deze delen altijd kunnen blijven werken.

scheur-reparatiesOok vloeren werken

Het werken van een vloer komt door een aantal omgevingsfactoren zoals temperaturen en de belasting op de diverse delen en de overgangen van de ene vloer naar de andere. Floor Styling Concepts BV heeft een aantal reparatiemortels en voeg- en scheurvullende producten zowel star als elastisch. Hierdoor kunnen de gerepareerde vloerdelen of naden en scheuren vaak al enkele uren na gereedkomen weer volledig in gebruik worden genomen.

In de overgangbetonvloer-renovatie

Bij aanbouw of uitbreiding van bedrijfshal, bij overgangen van vriescellen naar expeditieruimtes, of andere overgangen van ruimtes is vaak niet voldoende nagedacht over het zogeheten werken of wisselen van deze overgangen of nazakken etc. vaak brengt dit na verloop van tijd problemen met zich mee en beschadigingen aan interne transportmiddelen of de goederen die vervoerd worden. Door middel van een uitgedacht systeem van hoge sterkte mortels al dan niet met overgangsprofiel maakt U een einde aan deze overgangsproblemen en ook voor de overgangen van koelcellen naar expeditieruimtes kan dit uitgevoerd worden zonder dat de temperaturen in de koelcellen moet worden aangepast.

Uw proces kan doorgaan zonder verlies of omhuizen van de opgeslagen voedingswaren. Scheuren in cementgebonden vloeren leveren problemen op naarmate ze gaan afbrokkelen en groter worden. Met een na 2 uur wee volledig in gebruik te nemen reparatieproduct kunnen wij de deze scheuren repareren zodat deze weer volledig belastbaar zijn en voldoende elastisch voor eventueel krimp en uitzet van de vloer